‘Thánh’ BĐS Nguyễn Mạnh Hà dạy gì ở lớp học miễn phí về bí quyết trở thành tỷ phú?

Gần 3 tiếng ngồi trong học lớp học miễn phí về Bí quyết đầu tư bất động sản (BĐS) do "thánh" Nguyễn Mạnh Hà làm diễn giả thì có tới 2 tiếng  học viên phải nghe giới thiệu về bản thân, về khóa học 40 triệu đồng/học viên mà Hà sắp mở... Chương trình được bắt... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑